CENÍK PRONÁJMU TENISOVÝCH KURTŮ PRO ROK 2021

 

 Děti do 15 – ti let *                                        50 Kč/hod.

 Členové S.K. Ostr. Lhota                               100 Kč/hod.  

 Ostatní uživatelé                                           100 Kč/hod.  

 Pronájem při osvětlení kurtu                       150 Kč/hod.

 Celodenní pronájem areálu T.K.                2.000 Kč/den

(obou kurtů, sprchy, klubovny)                                            

 

*      Pro děti platí stejná pravidla jako pro ostatní zájemce pouze do 16.00 hod.

poté mají dospělí zájemci o pronájem kurtu přednost.

 

Příplatek za sprchu: - organizace 100 Kč,  - jednotlivec 20 Kč

 

Kurty pronajímá: Jitka Štěpánová

                              Ostrožská Lhota 523

                               tel: +420 725 735 689